Psychoterapia

Alina Andrejczuk

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od  ponad 12 lat  związana z psychologią kliniczną człowieka dorosłego, osobami chorującymi somatycznie, wsparciem psychologicznym i pracą terapeutyczną w celu poprawy jakości życia pacjentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach: Onkologii Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach, Neurologicznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowice-Ochojec, w Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach, Oddziale Geriatrycznym  oraz w Poradni Rehabilitacyjnej Przychodni Rejonowej w Piekarach Śląskich, gdzie prowadziła program wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi.

W czasie konsultacji przeprowadza: diagnostykę poszczególnych funkcji poznawczych (neuropsychologiczną dla osób w wieku młodym lub średnim, którzy zgłaszają problemy z pamięcią, przesiewowe badanie procesów poznawczych w kierunku zespołów otępiennych (m.in. choroba Alzheimera), diagnozę stanu emocjonalnego, przeprowadza badania przesiewowe dotyczące zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, zespoły mieszane), ocenę samopoczucia psychicznego pacjentów, prowadzi psychoedukację, udziela pomocy w zakresie radzenia sobie ze stresem związanym z chorobą oraz specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla pacjentów potrzebujących szczególnej pomocy.

Oprócz zagadnień klinicznych zajmuje się przeprowadzaniem badan z zakresupsychologii pracy – badania psychotechniczne kierowców, diagnoza sylwetki psychologicznej osób
wykonujących zawody trudne i niebezpieczne, badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń.  Jest także w tracie 4 – letniego szkolenia w Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie przygotowującego do zawodu psychoterapeuty.

Obecnie pracuje psychoterapeutycznie korzystając z różnych nurtów terapeutycznych.

Swoją prace poddaje stałej superwizji.