Psychoterapia

dr n. hum. Anna Guzy

Profil zawodowy:

  • terapia indywidualna
  • terapia osobowości
  • zaburzenia lękowe (nerwicowe)
  • zaburzenia nastroju
  • szkolenia z umiejętności miękkich i technik relaksacyjnych

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim, gdzie realizowałam ścieżki specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii zdrowia i jakości życia. Odbyłam szkolenie I-go stopnia w psychodramie morenowskiej, ukończyłam szkolenie I i II stopnia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), roczne szkolenie z zakresu Analizy Zachowania (AZ) i Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), jak również różnorodne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w zakresie pracy z traumą metodą przedłużonej ekspozycji. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, biorę udział w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując przez kilka lat w szpitalu psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Od 14 lat jestem nauczycielem akademickim, prowadzę kursy i szkolenia z zakresu technik relaksacyjno-oddechowych,  „umiejętności miękkich”, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne. Pracuję integrując metody różnych podejść psychoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem założeń podejścia psychodynamicznego, psychodramy, technik behawioralnych oraz poznawczo-behawioralnych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT), jak również European Society for Trauma and Dissociacion (ESTD).