Psychoterapia

dr n. hum. Anna Guzy

Profil zawodowy:
– terapia indywidualna osób dorosłych
– terapia zaburzeń osobowości
– terapia zaburzeń lękowych
– terapia zaburzeń nastroju
– szkolenia z umiejętności miękkich i technik relaksacyjnych

Absolwentka całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu
psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach.
Absolwentka psychologii (Uniwersytet Śląski, w tym rok w ramach
programu MOST w Uniwersytecie Jagiellońskim), absolwentka
rocznego Studium Dialogu Motywującego (Polski Instytut Dialogu
Motywującego), całościowego szkolenia z zakresu terapii
dialektyczno-behawioralnej DBT Comprehensive dla terapeutów
(Polskie Towarzystwo DBT). Odbyła szkolenie I-go stopnia
w psychodramie morenowskiej, ukończyła szkolenie I i II stopnia
z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), roczne szkolenie
z zakresu Analizy Zachowania (AZ) i Stosowanej Analizy
Zachowania (SAZ), jak również różnorodne kursy i szkolenia
z zakresu diagnozy psychologicznej. Ponadto ukończyła
specjalistyczne szkolenie w zakresie pracy z traumą metodą
przedłużonej ekspozycji. Stale poszerza swoją wiedzę
i umiejętności, bierze udział w konferencjach naukowych, kursach
i szkoleniach. Współorganizatorka dwóch krajowych konferencji z
zakresu psychologii i psychiatrii klinicznej (Szpital Psychiatryczny w Toszku), jak również konferencji profilaktycznych (na temat stresu, dobrostanu, psychoanalizy, terapii ACT; Uniwersytet Śląski w Katowicach). Autorka i współautorka publikacji z zakresu
psychologii zdrowia i jakości życia, technik relaksacyjno-
oddechowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilka lat w szpitalu psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Od 16 lat jest nauczycielem akademickim, prowadzi kursy
i szkolenia z zakresu technik relaksacyjno-oddechowych,
„umiejętności miękkich”, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne.
Pracuje integrując metody różnych podejść psychoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem założeń podejścia dialektyczno-behawioralnego, psychodynamicznego, psychodramy, dialogu motywującego, technik behawioralnych oraz poznawczo-behawioralnych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Należy do Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii
PTP, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
(PTDBT), jak również European Society for Trauma and
Dissociacion (ESTD).