Psychoterapia

mgr Bogusław Barański

dyplomowany coach, trener, mentor, psychoterapeuta.

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie bronił pracę magisterską z psychologii. Ukończył studia podyplomowe z Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jest w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Przygotowuje również rozprawę doktorską z psychologii społecznej.Jego działalność terapeutyczno – rozwojowa jest oparta na nurcie eriksonowskim, logoterapii, psychologii relacji oraz na Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Od ponad 10 lat pracuje indywidualnie oraz z grupami mężczyzn, kobiet nad relacjami w związkach, prowadząc sesje i warsztaty w Polsce, Szwecji i w Niemczech.

Cechuje go ogromna wrażliwość i empatia, duża asertywność i konsekwencja, umiejętność aktywnego słuchania, praca intuicyjna, szukanie rozwiązań i szans, odkrywanie możliwości i perspektyw, umacnianie poczucia własnej wartości klienta.

Twórca Fundacji Volto Amore Instytutu Rozwoju I NEED… oraz grup rozwojowych dla kobiet i dla mężczyzn w Szwecji. Jest autorem wielu warsztatów i szkoleń.