Psychoterapia

mgr Bogusław Barański

seksuolog, pedagog, psychoterapeuta, dyplomowany coach, trener, mentor

Jako psychoterapeuta systemowy wykorzystuje podejście integratywne, korzystając z różnych nurtów, które służą pacjentowi, prowadząc go do świadomego zrozumienia siebie. Jednym z ulubionych nurtów psychoterapii jest logoterapia Frankla, w której podąża wraz pacjentem do odkrycia i zrozumienia sensu. Specjalizuje się w terapii par, interwencji kryzysowej, uzależnieniach, trudnościach w relacjach, problemach związanych z tożsamością, zaburzeniach lękowych i
depresyjnych oraz problemach seksualnych.

Od ponad 10 lat pracuje indywidualnie oraz z grupami mężczyzn, kobiet nad relacjami w związkach, prowadząc sesje i warsztaty w Polsce, Szwecji i w Niemczech. Cechuje go ogromna wrażliwość i empatia, duża asertywność i konsekwencja, umiejętność
aktywnego słuchania, praca intuicyjna, szukanie rozwiązań i szans, odkrywanie możliwości i perspektyw, umacnianie poczucia własnej wartości klienta.

Założyciel Fundacji Volto Amore, Instytutu Rozwoju I NEED… oraz grup rozwojowych dla kobiet i dla mężczyzn w Szwecji. Jest autorem wielu warsztatów i szkoleń.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat przyczyn uzależnień u mężczyzn oraz projekt badawczy na temat uzależnień i przemocy dzieci i młodzieży.