Psychoterapia

Joanna Gazda

Profil zawodowy
– interwencja kryzysowa (kryzysy sytuacyjne, traumatyczne, suicydalne)
– psychoterapia indywidualna
– terapia par
– terapia rodzin
– praca z osobami doświadczającymi przemocy
– praca z osobami stosującymi przemoc
Jestem psychoterapeutą, posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w kontakcie indywidualnym oraz  par
i rodzin. Pracuję w nurcie systemowym w oparciu o 5,5 letni Kurs z Psychoterapii w Krakowie w Katedrze Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale korzystam również z innych podejść. Ukończyłam  I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie ( Niebieska Linia ). Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział
w  szkoleniach i konferencjach. 
W swojej pracy dużą wagę przywiązuje  do szacunku i empatii w stosunku do pacjenta. Staram się podążać za pacjentem, zrozumieć jego trudności, których  nie poddaję ocenie. Każdy jest dla mnie tak samo ważny. Pracuję pod regularna superwizją.
W wolnym czasie lubię dobre kino, książki, spotkania ze znajomymi.