Psychoterapia

dr hab. n. społ. Jolanta Suchodolska

Profil zawodowy:

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia do certyfikatu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. W pracy terapeutycznej z pacjentem wykorzystuję podejście integratywne systemowe. Psychoterapia prowadzona w tym nurcie służy nie tylko zdrowiu pacjenta, ale także temu, by potrafił On budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi, radzić sobie z problemami, cieszyć się życiem i dbać o jego jakość.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysu życiowego, zaburzeń nastroju, lęku, a także trudności w relacjach i budowaniu własnej tożsamości.

W pracy kieruję się empatią i szacunkiem do Pacjenta, dbam o stworzenie dla Niego bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni podczas terapii. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u Certyfikowanych Superwizorów Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Od wielu lat podnoszę swoje kwalifikacje, pogłębiam wiedzę i umiejętności. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy i psychoterapii, m.in.

MetaSystemowa psychoterapia zaburzeń lękowych

Integratywna MetaSystemowa psychoterapia krótkoterminowa

Integratywna MetaSystemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych

Diagnoza kliniczna DSM – IV –TR i nowości w DSM 5

Psychoterapeutyczna Interwencja Kryzysowa – pierwszy stopień

Na co dzień związana jestem również z Uniwersytetem Śląskim, gdzie od 28 lat pracuję w charakterze wykładowcy. Współpracuję także z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi i edukacyjnymi.