Psychoterapia

Karolina Heimert

Profil zawodowy:

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystentem psychodramy oraz magistrem psychologii biznesu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Najbliższe w pracy psychoterapeutycznej jest mi podejście psychodynamiczne. Integruję je z elementami psychodramy oraz koncepcji poznawczo-behawioralnej w zależności od potrzeb pacjenta.

Pracuję z osobami z zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków psychoaktywnych, z osobami z obciążeniami wynikającymi z pochodzenia z rodzin dysfunkcyjnych, z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. W swojej pracy stawiam na bezpieczeństwo i poufność.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej.