Psychoterapia

mgr Karolina Jagodzińska-Dąbrowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna człowieka dorosłego na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz studiów magisterskich z Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Opolskim.

Swoje kompetencje rozszerzam uczestnicząc w całościowym, czteroletnim szkoleniu w nurcie psychodynamicznym prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Kurs posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale rozwijam się biorąc udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii oraz psychoterapii. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu psychodynamicznym metodą psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP). Pomagam pacjentom z różnorodną problematyką, m.in. z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u osób posiadających tytuł superwizora PTP. W swojej pracy kieruję się kodeksem etyki psychoterapeuty psychodynamicznego. Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu charakteryzuje się systematycznymi spotkaniami (1-2 razy w tygodniu) oraz skupia się na relacji pacjenta z terapeutą.

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny. Dzięki rozpoznaniu trudności oraz oczekiwań mogę wraz z pacjentem dobrać optymalny dla niego rodzaj pomocy.