Psychoterapia

dr nauk społecznych Kinga Konieczny-Pizoń

 

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym, jednak ze względu na indywidualne potrzeby pacjenta łączy go z elementami psychodramy, nurtem systemowym oraz poznawczo-behawioralnym. Pracuje z osobami, które odczuwają obciążenia wynikające z dorastania w rodzinach problemowych, posiadające trudności z tworzeniem i podtrzymaniem relacji międzyludzkich, doświadczające kryzysów psychologicznych, zmagające się ze stanami obniżenia nastroju i lęku.

 

Profil zawodowy:

– psychoterapia indywidualna

– zaburzenia lękowe

– zaburzenia nastroju

– praca nad doświadczaniem kryzysów w relacjach międzyludzkich (przeżywanie trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich, zawodowych)

Jestem pedagogiem, psychoterapeutką w trakcie 4-letniego specjalistycznego szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, przygotowującego do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzę psychoterapię indywidualną, głownie w nurcie psychodynamicznym. W pracy z dorosłymi pacjentami indywidualnymi istotne dla mnie jest dbanie o bezpieczeństwo, uważność na emocje, myśli, potrzeby drugiego człowieka oraz poufność. Pracę psychoterapeutyczną postrzegam jako towarzyszenie osobie w niezwykle ciekawej podróży w poszukiwaniu siebie.

Oprócz zawodu psychoterapeuty, pracuję również jako nauczyciel akademicki, stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe przez udział w konferencjach, szkoleniach oraz publikując w specjalistycznych czasopismach naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in.  w poradni rodzinnej i świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach, w instytucjach resocjalizacyjnych i probacyjnych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu, prowadząc konsultacje indywidualne, rodzinne oraz warsztaty psychoedukacyjne.  

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji i pracując w oparciu o Kodeks Etyki Zawodowej.