Psychoterapia

Marlena Szyszłow Nowak

Profil zawodowy:

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies), certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu SP/1473/2018), realizatorka programu Candis rekomendowanego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia i jakości życia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wolontariatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam pracując z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin. Odbywała również staże i praktyki m.in. w oddziale psychiatrycznym czy w ośrodkach leczenia uzależnień.

Posiada pięcioletnie doświadczenie pracy terapeutycznej w ośrodku profilaktyki i leczenia uzależnień – terapia indywidualna oraz grupowa poddawana regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadziła zajęcia profilaktyczne współpracując ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Wiedzę i umiejętności pogłębia poprzez regularny udział w szkoleniach, m.in. Racjonalna Terapia Zachowania, Dialog Motywujący, Psychoterapia Uzależnień Behawioralnych czy Psychoterapia Online.

Szczególnym zainteresowaniem darzy zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, psychoterapię uzależnień, zaburzenia odżywiania oraz somatopsychologię. W pracy z pacjentem kieruje się empatią, zasadami etyki zawodowej, skutecznością oraz naukowo zweryfikowanymi metodami i technikami.