Psychoterapia

Marzena Bichalska

Lekarz i magister Psychologii Klinicznej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną; badaniem funkcjonowania psychicznego osoby poszukującej wsparcia oraz formułowaniem zaleceń
dalszego postępowania. Jako terapeuta wspiera w radzeniu sobie z różnymi problemami codzienności oraz w kryzysach psychicznych. Pracuje zarówno osobami dorosłymi jak i
dziećmi i młodzieżą̨, parami i całymi rodzinami. W pracy wykorzystuje głównie podejście systemowe, u młodzieży i dzieci techniki relaksacji i uwalniania emocji, techniki wspierające
rozwój kompetencji społecznych, u młodszych dzieci również technikę bajkoterapii.

Obszary, w których oferuje wsparcie to:
– Trudności komunikacyjnymi w rodzinie/parze, konflikty, utrata więzi między jej
członkami,
– Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży,
– Zaburzenia emocjonalne i lękowe u dzieci i młodzieży, 
– Zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży,
– Zachowania samobójcze, autoagresja, autodestrukcja,
– Wypalenie rodzicielskie.

Swoją pracę kliniczną poddaję stałej superwizji. W trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii
Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Pracuje również w języku angielskim.