Psychoterapia

mgr Monika Kostka

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół psychoterapii młodzieży i osób dorosłych. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi.

W swojej pracy korzystam z metod terapii w podejściu psychodynamicznym, w zależności od potrzeb i zgłaszanych trudności łącząc je z metodami innych kierunków psychoterapeutycznych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.