Psychoterapia

mgr psychologii, dr n. prawnych

Monika Nowicka-Jasińska

Profil zawodowy:

Wiem, jak ważna jest relacja w psychoterapii, konsultacji, czy poradnictwie, dlatego chciałabym, żebyś wiedziała/wiedział, kim jestem i jak pracuję.

Ukończyłam z wyróżnieniem jednolite stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia, jestem także psychoterapeutą w trakcie szkolenia – wydział lekarski
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ukończyłam szereg szkoleń psychologicznych i psychoterapeutycznych, min.

-8-miesięczne szkolenie dialogu motywującego w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego, 
-szkolenie I stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w PSR Centrum w Warszawie.,
a dodatkowo rozpoczynam czteroletnią szkole psychoterapii na Uniwersytecie SWPS. 

Doświadczenie zdobywałam w oddziale rehabilitacji neurologicznej w Zagłębiowskim
Centrum Onkologii oraz w Klinice Dr Fuchs. 
Wierzę w relacje, podążam za pacjentem, na ile to jest możliwe, i służy dobru pacjenta.
Staram się łączyć różne techniki pracy z pacjentem. Pracuje z uważnością na drugiego człowieka. Bliska jest mi filozofia ACT czy Terapii Schematów, oraz terapia wglądowa. W tej relacji będę przede wszystkim psychologiem i psychoterapeutą, ale poza tym obszarem
pozostaję prawnikiem oraz wykładowcą.

Moja droga do psychoterapii była długa… Począwszy od wielu podróży i obcowanie z różnymi kulturami (przez kilka lat byłam stewardesą), miłości do Afryki (napisałam książkę
Kenia widziana moimi oczami), a następnie jako prawnik i aplikant adwokacki pracowałam dla dużych kancelarii adwokackich, czy szpitala. Poza tym obszarem, ukończyłam
czteroletnie stadia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe na wydziale karnym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prawo lotnicze. Zdałam egzamin
na aplikacje adwokacką. Brałam udział w dużych negocjacjach i w tworzeniu skomplikowanych umów gospodarczych.
Prowadzę szkolenia dla psychologów i psychoterapeutów z naciskiem na uwagę na pacjenta. Stąd szczególnie bliskie mi są kwestie – etyki i dialogu. Zawsze stawiam na pierwszym
miejscu dobro pacjenta. 

Ukończyłam pracę doktorską na temat ochrony dóbr osobistych osób w szpitalach psychiatrycznych. 

Jako osoba będąca w biznesie kilkanaście lat – rozumiem również  potrzeby ludzi biznesu.

Oferuję pomoc min. dla liderów i menadżerów, których dotyka wypalenie zawodowe, nieumiejętność dbania o siebie, wypalenie w relacjach z trudnymi klientami , bezsilność
w dążeniu do work-life balance, które czasami jest niemożliwe, perfekcjonizm w obszarze zawodowym, napięcie, lęk.
Bliskie są mi także wątpliwości, które mają młodzi ludzie w obszarach  planowania nauki i kariery, czy wchodząc na rynek pracy, a także kształtowanie swojej tożsamości i tworzenie
satysfakcjonujących relacji. Pomagam określić potrzeby i wspieram w realizacji planów pacjenta. 

Tam, gdzie widzę przestrzeń, korzystam z mojej wiedzy prawniczej, aby wspierać osoby w kryzysie, znajdujące się w sytuacji okołorozwodowej, czy borykające się z utratą
stabilności w różnych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Pracuje również z pacjentami, którzy z różnych powodów odczuwają trudności w codziennym funkcjonowaniu.   
Pracuję nie tylko psychoterapeutycznie, ale również udzielam konsultacji, wsparcia, doradztwa psychologicznego Ponadto pracuję z klientami nad ich samorozwojem. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, z uwagą na relacje i zaufanie.
Pracowałam jako aplikant w dużych kancelariach adwokackich  oraz obsługując szpital i podmioty lecznicze.