Psychoterapia

mgr Natalia Pyclik

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła całościowy, 4-letni kursu psychoterapii poznawczo – behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS zakończony uzyskaniem certyfikatu.

W swojej pracy korzystam z metod o udowodnionej naukowo skuteczności, jednakże mając na uwadze indywidualne doświadczenia każdego człowieka skupiam się przede wszystkim na stworzeniu z pacjentem empatycznej relacji, aktywnie towarzysząc w procesie zdrowienia, pokonywania życiowych trudności oraz osiągania zaplanowanych w trakcie terapii celów.
Pracuję głównie z pacjentami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami nastroju (depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa – ChAD), zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobia specyficzna, agorafobia, fobia społeczna), zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi – OCD, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), zaburzeniami osobowości, dysfunkcjami seksualnymi oraz uzależnieniami behawioralnymi. Pomagam również osobom będącym w kryzysie oraz zmagającym się z traumatycznymi wydarzeniami (PTSD), jak również cierpiącymi na dolegliwości psychosomatyczne, zaburzenia snu, doświadczającym przewlekłego bólu (m.in. w przebiegu schorzeń neurologicznych) czy przejawiających trudności w codziennym funkcjonowaniu (nadmierny perfekcjonizm, problemy w regulacji emocji, trudności interpersonalne). Zważywszy na przebieg dotychczasowej kariery, oferuję specjalistyczną pomoc pacjentom neurologicznym, kardiologicznym, onkologicznym, zmagającym się z zaburzeniami hormonalnymi, chorobami autoimmunologicznymi, chorobami zakaźnymi, chorobami nerek (również dializowanych). Aktywnie wspieram pacjentów cierpiących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit „J-elita”. Pomagam również osobom doświadczającym straty i będącym w żałobie (śmierć bliskiej osoby, poronienie, utrata dziecka) oraz w sytuacji niepłodności, poddającym się procedurze in vitro.  

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako konsultant na oddziałach somatycznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej. Prowadziłam szkolenia dla personelu medycznego z zakresu efektywnej komunikacji z pacjentem, interwencji kryzysowej i psychogeriatrii oraz wykłady i warsztaty dla pacjentów kardiologicznych i onkologicznych. Aktualnie pracuję na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią neuropsychologiczną oraz udzielam wsparcia pacjentom neurologicznym w trakcie hospitalizacji. W ramach stażu współpracowałam ponadto z Oddziałem Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej GCM.  
Umiejętności i kompetencje zawodowe poszerzam poprzez udział w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz szkoleniach i warsztatach z zakresu diagnozy psychologicznej, psychoterapii oraz szeroko pojętego zdrowia psychicznego – również umożliwiających świadczenie adekwatnej pomocy seniorom i społeczności LGBTQIA.

W swojej codziennej pracy stosuję metody i techniki terapii poznawczo – behawioralnej, ale czerpię również z dorobku Terapii Schematu, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Simontona czy Racjonalnej Terapii Zachowania.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Uprzejmie proszę, by na badanie neuropsychologiczne zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną: wypisy ze szpitali, wyniki badań (ze szczególnym uwzględnieniem wyników neuroobrazowania), listę zażywanych leków. Należy pamiętać również o okularach do czytania.