Psychiatria

Paweł Krzywda - ZnanyLekarz.pl

 Dr n. med. Paweł Krzywda

Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2015 r uzyskałem tytuł dr n. med. w zakresie psychiatrii.
W 2016 r. uzyskałem tytuł specjalisty psychiatry.
W latach 2011-2016 pracowałem w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach Ochojcu.
Dodatkowo w latach 2014-2016 pracowałem Oddziale 04 Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu.
Obecnie przyjmuję wyłącznie w gabinecie prywatnym w Katowicach, Gliwicach oraz Jaworznie.

Specjalizacja:

  • zaburzenia nastroju; depresja, dystymia, zaburzenie dwubiegunowe.
  • trudności z radzeniem sobie w nagłych, ciężkich sytuacjach życiowych (“załamania nerwowe”)
  • bezsenność, wybudzanie się, trudności z zaśnięciem.
  • zaburzenia lękowe (nerwicowe) związane z pracą (korporacje) lub studiami
  • schizofrenia i zaburzenia urojeniowe.

Poza powyższymi schorzeniami prowadzę leczenie wspierające u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, z tzw. „zaburzeniami osobowości” oraz u osób w podeszłym wieku (po 65 rż).

Nie zajmuję się:
• psychiatrią dzieci i młodzieży (do 16 roku życia),
• psychoterapią
• psychoterapią uzależnień

W pracy skupiam się na psychofarmakoterapii tzn. odpowiednim doborze leków dla pacjenta z problemami natury psychicznej zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną.
Prowadząc terapię dążę do tego, aby proponowane leczenie miało udowodnioną skuteczność w badaniach naukowych.
Włączenie leczenia wiąże się zawsze z ustaleniem oraz zaakceptowaniem przez pacjenta rozpoznania oraz proponowanego planu leczenia.
W przypadku, gdy większą korzyść dla pacjenta ma inne oddziaływanie np. psychoterapia kieruję pacjenta do odpowiedniego terapeuty.

W pracy naukowej zajmuję się problemem dysfunkcji poznawczych u pacjentów cierpiących na schizofrenię.

Konsultuje w języku polskim i angielskim.

Jak się przygotować do pierwszej wizyty:
– Proszę zabrać ze sobą dostępną dokumentację medyczną (Karty informacyjne z leczenia szpitalnego – wypisy, kserokopię dokumentacji z poradni)
– Dotychczas przeprowadzone badania (psychologiczne, laboratoryjne, obrazowe – TK, MRI)
– Spis obecnie przyjmowanych leków wraz z dawkami oraz czasem ich przyjmowania
– Spis leków psychiatrycznych przyjmowanych w przeszłości oraz przyczyny ich odstawienia/zmiany

Konsultacja pierwszorazowa

W ramach konsultacji pierwszorazowej zostanie przeprowadzona rozmowa na temat aktualnych przyczyn poszukiwania pomocy przez pacjenta oraz jego medycznej przeszłości. Następnie zostaną przedstawione możliwe opcje leczenia i powstanie szczegółowy plan terapii. Proszę również zabrać ze sobą całą dostępną dokumentację medyczną. (trwa ok 40 minut)

Konsultacja kontrolna

Konsultacje kontrolne odbywają się początkowo co 2 tygodnie, następnie co miesiąc, a w czasie leczenia podtrzymującego co 2 miesiące. W ich trakcie zostanie przeprowadzona dyskusja na temat postępów terapii oraz metod eliminacji ewentualnych objawów niepożądanych. Będzie również możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pojawiające pytania. Dzięki konsultacjom kontrolnym terapia zostanie dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. (trwa ok 20 minut)

Wizyta recepturowa (wyłącznie dla stałych pacjentów)

W sytuacjach losowych, dla stałych pacjentów, możliwe jest przedłużenie leczenia bez osobistej wizyty. Na wizytę recepturową można się umówić maksymalnie 2 razy od ostatniej wizyty osobistej. W takiej sytuacji wystawiana jest recepta na dotychczasowe leczenie i taki sam okres, jak w czasie poprzedniej wizyty. Koszt wizyty wynosi 120 zł płatny z góry  przelewem na konto 22 1870 1045 2078 1007 6837 0001. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres mailowy poradni lub poprzez whatsapp.