Psychoterapia

mgr Violetta Patryn

Profil zawodowy:

  • interwencja kryzysowa
  • psychoterapia par, rodzin i dorosłych doświadczających kryzysów osobistych, zawodowych i zdrowotnych
  • coaching indywidualny
  • mediacje rodzinne
  • asystent rodziny
  • trening kompetencji psychospołecznych doradztwo zawodowe
  • doświadczenie pedagogiczne z profilaktyki zdrowia : uzależnienia, narkotyki – dopalacze, agresja – przemoc

Oferuję pomoc psychologiczną oraz psychoterapię w trudnych sytuacjach życiowych dla młodzieży, dorosłych oraz rodzin.

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą, certyfikowanym coachem, mediatorem rodzinnym, doradcą zawodowm.
Jestem w trakcie do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcja Psychoterapii. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par i terapii rodzin. Posiadam duże doświadczenie w pracy z osobami będącymi w: głębokim kryzysie i ofiarami przemocy.
Zawodowo związana jestem z Zespołem Interwencji Kryzysowej w Zabrzu i Fundacją Volto Amore w Katowicach.

Do każdego pacjenta podchodzę w sposób indywidualny, z należytą troską i empatią. Nikogo nie oceniam, natomiast staram się zrozumieć problem i czynniki, które doprowadziły do trudnej sytuacji.
Pracuję głównie w nurcie systemowo – eriksonowskim, ale również wykorzystuje możliwości płynące z różnych podejść psychoterapeutycznych.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.