Psychiatria

Wojciech Merk - ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Wojciech Merk

Jestem specjalistą psychiatrą. Ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponad 10 lat byłem zawodowo związany z Kliniką Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach, gdzie uzyskałem specjalizację w dziedzinie psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych.

Pracowałem naukowo jako adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM, gdzie m.in. prowadziłem zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz jako starszy asystent Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca w Katowicach – Ochojcu, wcześniej pełniąc funkcję zastępcy ordynatora w wym. oddziale.

Ukończyłem dwuletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiadaną wiedzę z zakresu psychoterapii wykorzystuję głównie w procesie diagnostyki swoich pacjentów, uzyskując tym samym pełniejszy obraz zgłaszanych przez nich problemów.

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno w ramach całodobowego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii, jak i wieloletniej praktyki ambulatoryjnej w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień.

Stale pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w spotkaniach naukowych (DGPPN Kongress Berlin, ECNP, EPA), gdzie prezentuję również wyniki prac własnych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.

Drogę do uzyskania prawidłowej diagnozy i włączenia adekwatnego leczenia opieram głównie na podejściu biologicznym (wykorzystującym wiedzę o zaburzeniach funkcji mózgu i możliwościach leczenia farmakologicznego), poszerzając dodatkowo wiedzę o elementy psychoterapii. Kierując się dobrem pacjenta wynikiem konsultacji psychiatrycznej może być zalecenie kontaktu z psychoterapeutą.

Pierwszą wizytę przeznaczam na poznanie zgłaszanych trudności życiowych lub dolegliwości pacjenta, ustalenie wstępnej diagnozy oraz planu optymalnego leczenia. W związku z powyższym uprzejmie proszę o zabranie ze sobą wyników dotychczasowych badań (laboratoryjnych, obrazowych), czy innej, w Państwa ocenie niezbędnej dokumentacji medycznej.

Przyjmuję jedynie osoby dorosłe.
Konsultuję również w języku niemieckim i angielskim.