Psychoterapia

mgr Anna Gawlik

Nazywam się Anna Gawlik. Jestem pedagogiem, psychologiem, socjoterapeutą oraz psychoterapeutą.

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zaś wykształcenie psychologiczne w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Oba szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – ośrodku atestowanym i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Obecnie jestem w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, prowadząc zajęcia profilaktyczne w Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom, jako kurator ds. rodzinnych i nieletnich.

Z osobami dorosłymi pracuję od 2013 r. m.in. w CZP Feniks, na dziennym oddziale psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego oraz zespole leczenia środowiskowego.

Zajmuję się diagnozą zaburzeń osobowości, ADHD, zaburzeń afektywnych oraz zaburzeń funkcji poznawczych.