Psychoterapia

Paweł Maślanka

Ukończyłem psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Aktualnie uczestniczę w całościowym 5-letnim akredytowanym kursie terapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Współpracuję z Uniwersytetem Śląskim, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu psychoterapii.
Doświadczenie nabywałem w poradni zdrowia psychicznego, gdzie nauczyłem się szerszego spojrzenia na aspekty diagnozy, oceny stanu psychicznego i adekwatności w interwencyjnym reagowaniu na poszczególne sytuacje w pracy z pacjentem. 

Jestem terapeutą o orientacji integracyjnej i swoją pracę opieram głównie na założeniach teoretycznych nurtów psychodynamicznym, ericksonowskim oraz poznawczo-behawioralnym. Znane są mi założenia pracy w oparciu o uważność, pracy z częściami (Schemat i IFS) oraz terapię koherencji. Do pacjenta podchodzę w sposób strategiczny, dobieram odpowiednie techniki terapeutyczne do potrzeb i zadeklarowanych celów pacjenta. 

Współpracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż.

Specjalizuję się w obszarach: 
– trudności w relacjach
– depresji oraz zaburzeń nastroju
– trudności w regulacji emocji: m.in zachowania autodestrukcyjne, radzenie sobie ze stresem, nadmierne poczucie winy 
– zaburzeń lękowych 
– niskie poczucie własnej wartości
– trudnych sytuacjach życiowych wymagających wsparcia, opracowania strategii działania
– rozwój kompetencji osobistych i społecznych
– zaburzeń osobowości
– choroba afektywna dwubiegunowa
– kryzysów

Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Swoją pracę superwizuję u specjalistów w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej i schematów oraz w podejściu integracyjnym. 

Wykształcenie
* Katowicki Instytut Psychoterapii – całościowy 5 – letni kurs psychoterapii
* Uniwersytet Humanistyczny SWPS – Psychologia, studia magisterskie
* liczne szkolenia i warsztaty, min. z zakresu interwencji kryzysowej, terapii poznawczo – behawioralnej w pracy z zaburzeniami nastroju u dorosłych i nastolatków, terapii RTZ, pracy zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami seksualnymi.