Psychoterapia

mgr Krzysztof Dudzik

Jestem psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.  Pracuję z osobami dorosłymi oraz pełnoletnią młodzieżą. Do głównych obszarów moich działań należy leczenie:

– zaburzeń osobowości
– zaburzeń lękowych
– depresji

Oferuję również wsparcie w takich obszarach jak:

– przepracowanie kryzysów życiowych
– doświadczanie problemów w relacjach
– doświadczanie objawów wypalenia zawodowego
– przeżywanie żałoby

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.