Jeśli wierzysz w siebie
Niemożliwe nie istnieje…

W naszej codziennej pracy preferujemy indywidualne podejście do pacjenta.

Staramy się by możliwe było jak najszybsze postawienie diagnozy oraz wybór prawidłowej ścieżki terapeutycznej. Aby to osiągnąć stawiamy na doświadczenie i profesjonalizm naszego zespołu w skład którego wchodzą lekarze psychiatrzy oraz psychoterapeuci.

Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na byciem kimś, kim nie jesteś

– Steve Jobs

Psychiatria jest jedną z podstawowych specjalizacji medycznych, zajmującą się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, stosująca różne podejścia w zależności od przyczyn zaburzeń, rodzaju problemów. Podstawowe znaczenie w psychoterapii ma kontakt między pacjentem a terapeutą a psychoterapeutą. Psychoterapia rozpoczyna się od jednej lub kilku konsultacji, których celem jest diagnoza problemu oraz ustalenie zasad pracy psychoterapeutycznej, a następnie jest realizowana poprzez regularne sesje psychoterapeutyczne odbywające się zwykle raz w tygodniu.

Kiedy nauczysz się być własnym przyjacielem, nigdy nie będziesz sam

– Yaron Golan

Formy pracy terapeutycznej stosowane w naszej placówce:

Psychoterapia indywidualna

polega na indywidualnym, regularnym kontakcie pacjenta z terapeutą.

Psychoterapia małżeńska/pary

pomocna w trakcie kryzysu, wypalenia w związku, mająca na celu rozwój umiejętności komunikacyjnych tak by możliwe było odbudowanie relacji partnerskiej.

Psychoterapia rodzinna

polega na rozwiązaniu problemów i konfliktów w rodzinie, służy odbudowie więzi między jej członkami.

Interwencja kryzysowa

polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku w przypadku nagłej niespodziewanej sytuacji, np. śmierć bliskiej osoby. Interwencja kryzysowa jest działaniem krótkoterminowym i doraźnym.

Terapie indywidualne oraz interwencje kryzysowe prowadzimy w placówkach stacjonarnych oraz internetowo za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Cennik

Psychiatria

Paweł Krzywda - ZnanyLekarz.pl
Agnieszka Koźmin-Burzyńska - ZnanyLekarz.pl
Koszty wizyt u naszych lekarzy są zróżnicowane i można je znaleźć na stronie z kalendarzem wizyt.

 

Psychoterapia

Terapia indywidualna

 • konsultacja psychoterapeutyczna stacjonarna/internetowa 150 zł (50 min.)

Terapia par

 • wizyta diagnostyczna 250 zł (90 min.)
 • wizyta terapeutyczna 200 zł (60 min.)

Terapia rodzinna

 • wizyta diagnostyczna stacjonarna/internetowa 230 zł (60 min.)
 • wizyta przedłużona 290 zł (90 min.)
 • Interwencja kryzysowa 170 zł (50 min.)

 • Pisemna opinia psychologiczna 120 zł 

 

Badania psychologiczne

l

Diagnostyka ADHD u dorosłych

 • w skład badania wchodzi: 1h wywiadu, test ASRS, test MMPI-2, test DIVA-2
 • Pacjent otrzymuje pisemną opinię psychologiczną 
 • spotkanie z psychologiem celem wyjaśnienia wyników (dodatkowo płatne 1h)
 • (Czas trwania ok. 4 h) Cena 750 zł
l

Profil osobowości - Test MMPI-2

 • Pozwala określić trudności, jakie przejawia dana osoba, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych, ocena zasobów i dysfunkcji procesów psychicznych. Zaproponowanie odpowiedniej metody terapii i rodzaju zmiany jaka musi nastąpić w procesie leczenia.
  (Czas trwania ok. 2,5 h) Cena 450 zł
 • Opcjonalnie można wykupić omówienie wyników z diagnostą (1h – 150 zł)
l

Diagnostyka CHAD/spektrum CHAD

 • Pozwala ocenić występowanie zaburzenia nastroju w kierunku choroby afektywnej dwubiegunowej oraz jej spektrum u osób z niejednoznacznym przebiegiem choroby.
 • W skład badania wchodzi wywiad diagnostyczny oraz test HCL-32.
  (Czas trwania ok. 2 h) Cena 300 zł
l

Ocena funkcji poznawczych

 • Pozwala ocenić poziom funkcjonowania poznawczego oraz potencjalne deficyty koncentracji, uwagi, pamięci świeżej oraz operacyjnej. Badania przesiewowe.
  (Czas trwania ok. 2 h) Cena 250 zł
l

Ocena funkcji poznawczych po przebyciu COVID-19

 • Pozwala ocenić poziom funkcjonowania poznawczego oraz potencjalne deficyty koncentracji, uwagi, pamięci świeżej oraz operacyjnej po przechorowaniu covid-19.
  (Czas trwania ok. 2 h) Cena 300 zł
l

Diagnostyka w kierunku chorób otępiennych

 • Pozwala ocenić deficyty charakterystyczne dla schorzeń przebiegających z organicznym uszkodzeniem mózgu np. w przebiegu otępienia bądź urazu.
 • Zestaw testów dobierany jest w zależności od poziomu funkcjonowania poznawczego pacjenta. 
  (Czas trwania ok. 2 h) Cena 220 zł

Dane do opłaty za wizytę internetową:
OPTIMA CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer konta 29 1870 1045 2078 1062 0799 0001

SWIFT/BIC: NESBPLPW
IBAN: PL29 1870 1045 2078 1062 0799 0001

W tytule proszę o podanie imienia i nazwiska pacjenta oraz datę wizyty.
Potwierdzenie zapłaty należy przesłać najpóźniej dzień przez terminem wizyty na adres mailowy biuro@centrumoptima.pl.

Nie ograniczaj siebie.
Jesteś wszystkim, co masz.

– Janis Joplin

Zespół
Optima Katowice ul. Kościuszki 59/1

Psychiatria

dr n. med.
Paweł Krzywda

W pracy skupia się na psychofarmakoterapii tzn. odpowiednim doborze leków dla pacjenta z problemami natury psychicznej zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną.
Prowadząc terapię dąży do tego, aby proponowane leczenie miało udowodnioną skuteczność w badaniach naukowych.

Paweł Krzywda - ZnanyLekarz.pl

dr n. med.
Agnieszka Koźmin-Burzyńska

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, pracuje z osobami dorosłymi.

Agnieszka Koźmin-Burzyńska - ZnanyLekarz.pl

 

Psychoterapia

Violetta Patryn

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par i terapii rodzin. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami będącymi w: głębokim kryzysie i ofiarami przemocy.

Bogusław Barański

Od ponad 10 lat pracuje indywidualnie oraz z grupami mężczyzn, kobiet nad relacjami w związkach, prowadząc sesje i warsztaty w Polsce, Szwecji i w Niemczech.

Anna Majewska

Jest psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Natalia Pyclik

Psycholog i psychoterapeuta poznawczo – behawioralny specjalizujący się w pracy z dorosłymi pacjentami – szczególnie w zakresie zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń osobowości. Pomaga również chorym somatycznie oraz osobom będącym w kryzysie.

 Jolanta Suchodolska

Pedagog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. Pracuje z osobami dorosłymi i pełnoletnią młodzieżą w nurcie integratywnym, który umożliwia łączenie różnych metod pracy i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb pacjenta. Pomaga osobom w radzeniu sobie z kryzysem życiowym (emocjonalnym), także osobom doświadczającym lęku i trudności w relacjach.

Krzysztof Dudzik

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz pełnoletniej młodzieży. Głównym obszarem jego pracy jest leczenie zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych oraz depresji. Swoich klientów wspiera również w radzeniu sobie z życiowymi trudnościami, z problemami w relacjach, z wypaleniem zawodowym czy przeżywaną żałobą.

Agata Bochenek-Jackiewicz

Zajmuje się pomocą psychologiczną od ponad 12 lat. Pracuje z osobami doświadczających kryzysu w pracy i życiu osobistym. Pomaga ludziom mającym trudność w relacjach, borykającymi się z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, z problemami psychosomatycznymi i osobowościowymi. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Alicja Boroń-Łabęcka

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie systemowo-ericksonowskim.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci, młodzieży oraz rodzin.

Zespół
Optima Gliwice ul. Zwycięstwa 49/4

Psychiatria

dr n. med.
Paweł Krzywda

W pracy skupia się na psychofarmakoterapii tzn. odpowiednim doborze leków dla pacjenta z problemami natury psychicznej zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną.
Prowadząc terapię dąży do tego, aby proponowane leczenie miało udowodnioną skuteczność w badaniach naukowych.

Paweł Krzywda - ZnanyLekarz.pl

 

Psychoterapia

Violetta Patryn

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par i terapii rodzin. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami będącymi w: głębokim kryzysie i ofiarami przemocy.

Bogusław Barański

Od ponad 10 lat pracuje indywidualnie oraz z grupami mężczyzn, kobiet nad relacjami w związkach, prowadząc sesje i warsztaty w Polsce, Szwecji i w Niemczech.

Anna Guzy

Pracuje integrując metody różnych podejść psychoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem założeń podejścia psychodynamicznego, psychodramy, technik behawioralnych oraz poznawczo-behawioralnych.

Anna Lenek

Jest z wykształcenia psychologiem. W zawodzie pracuje od 20 lat. Ukończyła Studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej oraz szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim min. „Psychoterapię małżeństw i par” oraz „Psychoterapię rodzin”. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuje możliwości płynące z różnych podejść psychoterapeutycznych.

Karolina Jagodzińska-Dąbrowska

Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, którego istotą jest relacja, jaka tworzy się między terapeutą, a pacjentem. Pracuje z osobami, które mają niestabilny obraz samego siebie, trudności w angażowaniu się w pracę, podtrzymywaniu relacji. Specjalizuje się w zaburzeniach osobowości, zaburzeniach nastroju oraz zaburzeniach odżywiania.

Krzysztof Dudzik

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz pełnoletniej młodzieży. Głównym obszarem jego pracy jest leczenie zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych oraz depresji. Swoich klientów wspiera również w radzeniu sobie z życiowymi trudnościami, z problemami w relacjach, z wypaleniem zawodowym czy przeżywaną żałobą.

Kinga Konieczny-Pizoń

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym, jednak ze względu na indywidualne potrzeby pacjenta łączy go z elementami psychodramy, nurtem systemowym oraz poznawczo-behawioralnym. Pracuje z osobami, które odczuwają obciążenia wynikające z dorastania w rodzinach problemowych, posiadające trudności z tworzeniem i podtrzymaniem relacji międzyludzkich, doświadczające kryzysów psychologicznych, zmagające się ze stanami obniżenia nastroju i lęku.

Joanna Gazda

Specjalizuje się w interwencji kryzysowej, prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par, rodzin, pracuje z osobami doświadczającymi przemocy oraz z osobami stosującymi przemoc.

Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to, co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.

– Eckhart Tolle

Rejestracja

 

– pod numerem telefonu 506 75 75 72, 606 628 013 (pon.-pt 15-19)
– drogą elektroniczną na adres biuro@centrumoptima.pl

– internetowa:

Kontakt

5 + 15 =

Telefon

506 75 75 72, 606 628 013
(pon.-pt 15-19)

Email

biuro@centrumoptima.pl

Adres

40-057 Katowice

ul. Kościuszki 59/1

44-100 Gliwice

ul. Zwycięstwa 49/4